За нас

Фирма ЕТ"Димитър Парлапански-Юръпиън" е създадена през 2000 г. Основния приоритет на фирмата е преподавателската дейност. Англоезичното обучение е фокусирано изцяло върху практическите аспекти на усвояването на езика, които се представят в ситуативен контекст, богато илюстрирани с оригинален аудио материал. Всеки курсист активно участва в процеса на обучението посредством разнообразни форми на проиграване и отиграване на преподаваните ситуации. Освен лингвистичните аспекти, в съдържанието на курсовете са застъпени и елементи от нравите, манталитета, обичаите и традициите на англоезичните народи. По този начин ние вярваме, че работим за по-доброто взаимно опознаване, разбиране и съответно сближаване на българската нация с гореспоменатите народи.

Освен англоезичното обучение, фирмата развива дейност и в областта на уеб разработките - изработване на уеб сайтове, скриптове, графичен дизайн, оптимизация на сайтове, както и уеб дизайн обучение  вж още

Преподаватели

Основния преподавател в школата е Димитър Парлапански. Избрани моменти от неговия професионален опит:

През 1992-1995 г. е работил като старши консултант в американската бизнес консултантска фирма Continental Information, в нейния Софийски филиал, по време на което е практикувал интензивно английски език, при ежедневната комуникация с англоезичните му колеги и многобройните клиенти и бизнес партньори на тази фирма от Великобритания, САЩ, Канада и западна Европа.

През 1997-1998 г. е сътрудничил като журналист на свободна практика във вестник "The Sofia Independent" , вестник издаван в София, на английски език, от американски журналистически екип.

През 1998-1999 г. е участвал като преводач в различни проекти по програма ФАР, където е провеждал както писмен, така и симултанен превод в различни семинари, конференции, преговори, дискусии. През това време е работил с консултанти от Великобритания, Германия, Холандия и други западни страни.

След 2000 г. е сътрудничил като преводач в различни британски проекти в областта на социалната дейност, при което е извършвал симултанни и писмени преводи и е взаимодействал с мениджъри и участници в проектите от Великобритания и други страни от Британската общност.

Профил на Димитър Парлапански в Google+