Online conversion

Types of conversion

Please click the desired type of conversion below:

Length conversion
Mass conversion
Temperature conversion
Volume conversion

A brief overview (in Bulgarian language) of traditional British measures and their current usage as well as links to other related sites is given below.

Британски мерни единици

Традиционните британски мерки, макар и подложени на постепенно изтласкване в процеса на "метрификация" все още представляват актуална част от културата на англоезичните народи. Освен национално-историческите причини, за тяхното запазване несъмнено играят роля и някои практически съображения. Застъпниците на британските мерки твърдят, че принципите на определяне на тези мерки, на базата на сравнения с анатомията на човешкото тяло или пък с натурални обекти, са по-естествени и това прави подобни мерни единици по-широко приложими от унифицираните и изкуствено създадени метрични знаци. По-надолу ще се спрем накратко върху използването на британските мерки в някои части на англоезичния свят.

Великобритания

Още преди присъединяването на Великобритания към Европейския съюз (тогава Европейската икономическа общност - ЕИО), което стана през 1973 г., Великобритания беше задължена да хармонизира своите мерни единици и стандарти за мерки и теглилки с тези в ЕИО, като едно от условията за присъединяване. В процеса на тази хармонизация, първо през 1969 г. употребата на традиционните мерки при изписването и изготвянето на медицински рецепти беше обявена за незаконна [1]. След това през 1971 г. националната парична единица, британската лира стерлинг премина на десетична система и беше премахнат шилингът [1]. Дотогава една лира имаше 20 шилинга, а 1 шилинг 12 пенса. След 1971 г. една лира се състои от 100 пенса. Най-накрая през 1972 г. бяха официално възприети и останалите мерни единици от метричната система [1] и съответно бяха въведени за изучаване в училищата. Въпреки официализирането и налагането на метричната система от няколко поредни правителствени кабинета, все още за повечето британци, особено тези на средна възраст и над нея, си остава по - естествено да използват инч вместо сантиметър, миля вместо километър, паунд вместо килограм и т.н.

САЩ

Към САЩ никой досега не е предявявал официални изисквания за прекратяване на употребата на британските мерки. Макар че метричната система е била легализирана от конгреса още през 1866 г. (в смисъл че употребата на метрични единици в САЩ престава да бъде незаконна), като цяло досега никоя политическа сила там не е предприемала сериозни опити за рестрикция на британските мерки и налагане на метричните. Поради това и до днес британските мерки си остават определено предпочитаните и по-масово използвани не само в бита и ежедневието, а за разлика от Великобритания те се използват и от средствата за масова информация както и в официални документи. Там например ще чуете по радиото и телевизията температурата на въздуха във градус Фаренхайт (без изобщо да се споменава колко е това по Целзий), скороста на вятъра в мили в час, вълнението на океана във футове и пр. НАСА измерва издигането на совалките в земната атмосферата във футове, дължината на полета в мили и пр. По време на пресконференцията след трагичната гибел на екипажа на совалката Челинджър през 2003 г. ръководителят на полета обяви, че това е станало на височина 200 000 фута не 61 км. В обявите за продажба на жилища площта се дава в квадратни фута.

Други англоезични страни и страни от Британската общност

В другите англоезични страни и бившите колонии, които днес съставляват Британската общност, положението е малко по-различно. След възприемането на метричната система в самата Великобритания, а някъде и преди това, те също преминаха и то доста успешно на метричната система. Освен от съображения за улеснение на вноса и износа, тук политиците се повлияха и от това, че населението всъщност не се състои само от англичани или техни потомци, дори напротив в повечето страни те са малцинство. Все пак положението в различните страни е различно. В англоезичната част на Канада например особено териториите по-близо до САЩ, се изполват в еднаква степен и двете системи, въпреки че метричната е официална. И накрая трябва да отбележим, че има и страни като например Гвиана [2], където въпреки административното въвеждане на метричната система през 1981 г. и обявяването и то даже на няколко пъти за официална, тя така и не е успяла да добие особенна популярност и до сега, или пък Либерия и Бирма където метричната система и до ден днешен не е официално възприета.

 Източници:
 1. English weights & measures
 2. Anti-metrication Totally Explained

Препратки към други сайтове свързани с британските мерки

BWMA Сайта на Британската асоциация за мерки и теглилки. BWMA си поставя за цел да насърчава използването на традиционните британски мерки и да се противопоставя на задължителното налагане на метричната система.
How many? Страница от online речник на мерните единици. Стойности и етимология.
English weights & measures Информация, история, предимства и пр.
Anti-metrication Аргументи против метричната система

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.