IELTS - общи положения

Какво е IELTS?

IELTS е абревиатура на International English Language Testing System. Той, заедно с TOEFL са двата най-разпространени и авторитетни международно признати тестове, изисквани от ученици, студенти, докторанти, специализанти, медицински персонал, служители, работници, емигранти и пр., чийто роден език не е английски. В момента тестът IELTS е официално признат от над 7000 институции в повече от 135 страни. Тези институции включват университети, емиграционни ведомства, правителствени агенции, професионални организации, мултинационални корпорации, фирми и пр. Поради това не е за учудване факта, че с всяка измината година в света нараства броя на хората явяващи се да държат IELTS. Така например, ако през 2006 година изпитните центрове по IELTS в света бяха около 300 и в тях са положени над 500 000 IELTS теста, то през 2011 г. са държани над 1 700 000 теста IELTS в повече от 800 IELTS центрове по целия свят.

В България, към момента институцията оторизирана да провежда IELTS изпити е British Council.

Структура на теста IELTS

IELTS има две разновидности - Academic и General Training. И двата вида IELTS се състоят от по 4 модула:

Явяващите се на теста трябва да положат и четирите модула. Общото време за полагане на теста е 2 часа и 45 минути.

Модулите Listening и Speaking са еднакви за двете IELTS форми, докато между Reading и Writing съществуват различия в зависимост от избраната от кандидата форма на IELTS - Academic или General Training. По-долу представените учебни материали са ориентирани към Academic IELTS, тъй като по наше мнение той е по-разпространената форма, както в България, така и в световен мащаб.

Оценки от теста IELTS

Положените тестове се оценяват по деветобална система (оценки от 1 до 9). Всеки бал съответства на ниво на владеене на английски език. Оценките варират от 1 - неслужещ си с английски, до 9 - експертно служещ си. Оценяват се поотделно резултатите от четирите модула - Listening, Reading, Writing, Speaking, след което получените оценки се усредняват за да се пресметне общия бал (Overall Band Score). Както оценките от отделните модули, така и общия бал могат да бъдат изразени в цели или закръглени до пет десети числа - напр. 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 и т.н.

Валидност на теста IELTS

Препоръчителният период на валидност на резултатите от теста IELTS е две години.

Уроци за самоподготовка

Курсове IELTS

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.

Ако сайта е бил полезен за Вас, от тук можете да го споделите и подкрепите в социалните мрежи. Благодарим Ви!

намерете ни в Twitter
споделете сайта