Интервю за работа

Интервю за работа

Този материал включва отделни моменти от раздела "Подготовка за интервю за работа," който е част от заключителния, трети цикъл на разговорния курс. Подходящ е за хора, които са минали първите два цикъла, както и за водещите самостоятелна подготовка за работно интервю.

Основни насоки

Интервюто за работа с работодател от англоезична страна, обикновено се различава от интервю при български работодател, освен ако последният не е учил или работил на запад. От голяма полза за успешното ви представяне ще бъде, ако вие отговаряте на въпросите му така както е обичайно в една англоезична страна. По долу ще се опитаме да нахвърлим някои общи насоки в това отношение.

Оставете всякакви притеснения извън сградата в която се провежда интервюто. Настройте се позитивно, приемайте интервюто като едно приятно изживяване. И наистина, най-лошото което може да ви се случи е да чуете едно "не", но дори и тогава интервюто е било полезно за вас - обогатило е вашия опит, поставило ви е в допир с хора от които можете да научите много.

Още с влизането ви в стаята демонстрирайте увереност и вежливост, не забравяйте усмивката. Това трябва да бъде вашия стил по време на цялото интервю. Вашата цел е да покажете, че имено вие сте най-подходящия. Вашите отговори трябва да доказват, а държанието ви да да показва това. Подходящото облекло също е важно - мъжете с костюм и вратовръзка, жените делово, без излишно много грим, мини поли и пр., при англоезичен работодател това би имало по-скоро отрицателен ефект за интервюто. В никакъв случай не закъснявайте за часа на интервюто.

Някои стандартни въпроси и моменти

Не пропускайте още с влизането да се усмихнете и да поздравите с Good morning (good afternoon/good evening) Sir (или Madam ако е жена.) Ако са няколко мъже, Good morning gentlemen, ако са мъже и жени - Good morning ladies and gentlemen. След това се представете. Мy name is ... I have an appointment for an interview with you или I am scheduled for an interview with you. След това той ще ви поздрави и ако на свой ред се представи незабавно кажете Nice to meet you.

Пояснение

I have an appointment for an interview with you - имам уговорка за интервю с вас.
I am scheduled for an interview with you - записан съм за интервю с вас. Думата shedule освен програма, разписание може да бъде и глагол - включвам в програма/разписание, както е в случая.

Обикновено първия въпрос в интервюто е от тип ice-breaker, т.е. нещо което цели да ви предразположи, да се отпуснете. Най-често това е стандартното Нow are you? Отговор: I am very well, thank you или I am fine, thank you. След това задължително добавете And you?

Следващия въпрос е от рода на Tell me something about yourself (кажете нещо за себе си.) С този въпрос се търси една обща представа за кандидата, за това не се впускайте в твърде големи подробности. Ако го интeрeсува нещо по-конкретно той ще ви попита със следващия си въпрос. Примерен отговор:

I was born and brought up in Sofia, Bulgaria. I graduated from the University of National and World Economy, Sofia. I have 5 years of professional experience as a sales manager. I started at Intrans, a Bulgarian trading company, then I joined the Bulgarian branch of Western Group, a US-owned commercial and real estate company.

Пояснение

На английски въпросът къде сте роден е в минало време: where were you born? Съответно отговорът е I was born in .... . I was born and brought up in .... означава аз съм роден и отрасъл в .... . Brought up е третата форма (past participle) на фразовия глагол bring up - отглеждам, отрасвам, възпитавам (за дете.)

След това въведение, интервюиращия ще започне да пита за отделни детайли, които са важни да него. Например:
Tell me more about your work at Western Group. Примерен отговор:

I deal with creation and implementation of sales strategies, establishment of target groups, creation and supervision of multi-skilled sales teams, as well as an agent network throughout Bulgaria. Besides that, I am responsible for monitoring, assessment and analysis of sales, revenue and market share figures to focus sales teams as to what should be emphasized in order to meet company targets. As a direct impact from my work, revenues exceeding the set up targets, as well as a steady increase of the figures have been generated. For instance last year we realized turnover amounting to more than 5 million dollars and we achieved an annual growth of 25 per cent.

Пояснение

Тук вече трябва да се отговори с подробности и факти, като наблягате на тези от тях, които са от значение за работата за която кандидатствате. Стремете се да подкрепяте това което казвате с конкретни факти, цифри и пр. По този начин сте по-убедителен и демонстрирате поглед върху нещата. Тук не е мястото да показвате излишна скромност, напротив стремете се да подчертавате колко добре сте работили и какви успехи сте постигнали. Разбира се, не бива да се отива и в другата крайност - да си приписвате заслуги, умения, познания и пр. каквито всъщност нямате. Първо това лесно се установява, дори още и на самото интервю и второ, за вас самия по-добрия вариант е да не ви назначават на длъжност за която нямате необходимата подготовка и квалификация.

Когато описвате за какво отговаряте и какво правите на сегашната ви работа използвайте present simple tense, защото говорите за ежедневни, обичайни, принципни неща (I deal with creation and implementation of sales strategies.) Когато говорите за същите неща, но на предишна работа използвайте past simple. Ако говорите за някакви конкретни задачи или проекти над които работите в момента използвайте present continuous tense. Не смесвайте тези задачи, които са за момента и ще бъдат заменени с други, със задълженията и ежедневните неща, които са постоянни и които както казахме изискват present simple. Когато говорите какво сте постигнал до момента, използвайте present perfect tense. Present perfect се използва за нещо което е започнало в миналото и се развива до настоящия момент (...revenues exceeding the set up targets, as well as a steady increase of the figures have been generated) Внимавайте да не споменете конкретния момент в който е било извършило действието, защото тогава би трябвало да си послужите с past simple. Past simple се използва за действие извършено в определен момент от миналото, което вече е приключило, няма по-нататъшно развитие (last year we realized turnover...) При present perfect точен момент може да се укаже само за началото на периода в който трае действието - с предлога since. Например: I have worked there since 1998. Ако предпочитате да укажете дължината на периода използвайте предлога for. Например: I have worked there for eight years.

Това са част от нещата, които задължително трябва да се отработят по време на подготовката за интервю. Разбира се има още редица по-нататъшни въпроси и тънкости, за които кандидатът за работа трябва да се подготви. Ако желаете да продължите вашата подготовка при нас, или имате някакви забележки или коментари, можете да се свържете с нас на e-mail адрес: european_mbox@eflclass.com

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.

Гласувайте за нашия сайт в класацията на българските сайтове bgtop.net

Харесвате ли нашия сайт? Гласувайте и днес за нас в BGtop, като кликнете на логото им в дясно. Благодарим Ви!

Second picture from the top down courtesy: Flickr

нов курс
нов курс

Ако сайта е бил полезен за Вас, от тук можете да го споделите и подкрепите в социалните мрежи. Благодарим Ви!

намерете ни в Twitter
споделете сайта